Aktualności

Ogólnopolskie konsultacje grupowe w obszarze Publicznych Służb Zatrudnienia

Rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji konsultacji grupowych dla pracowników powiatowych urzędów pracy w zakresie zmian wprowadzanych w systemach funkcjonujących w obszarze Publicznych Służb Zatrudnienia. Konsultacje zostaną przeprowadzone w maju br. w wybranych miastach wojewódzkich. Przygotowywana aktualnie przez naszych specjalistów tematyka zajęć będzie dotyczyć między innymi:

  • usług elektronicznych oferowanych dla klientów powiatowych urzędów pracy,
  • integracji oprogramowania dziedzinowego PSZ z systemami zewnętrznymi (Centralna Baza Ofert Pracy, SL2014, Aplikacja Centralna),
  • bieżących zmian wprowadzonych w systemie dziedzinowym PSZ.

Wdrożenia aplikacji do zarządzania dokumentacją archiwalną

Prowadzimy prace związane z wdrożeniem aplikacji Cyfryzacja i Archiwizacja w dwóch powiatowych urzędach pracy. Aplikacja ta umożliwia zarządzanie dokumentacją archiwalną w jednostce przy wykorzystaniu oprogramowania dziedzinowego, z którym wdrażane przez nas rozwiązanie jest ściśle zintegrowane. Aktualnie prowadzone w jednostkach szkolenia z obsługi aplikacji oraz konsultacje wdrożeniowe mają na celu wypracowanie zasad organizacji pracy archiwów zakładowych przy wsparciu przez funkcje dostępne w aplikacji.