Aktualności

Ogólnopolskie konsultacje grupowe w obszarze Publicznych Służb Zatrudnienia

Rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji konsultacji grupowych dla pracowników powiatowych urzędów pracy w zakresie zmian wprowadzanych w systemach funkcjonujących w obszarze Publicznych Służb Zatrudnienia. Konsultacje zostaną przeprowadzone w maju br. w wybranych miastach wojewódzkich. Przygotowywana aktualnie przez naszych specjalistów tematyka zajęć będzie dotyczyć między innymi:

  • usług elektronicznych oferowanych dla klientów powiatowych urzędów pracy,
  • integracji oprogramowania dziedzinowego PSZ z systemami zewnętrznymi (Centralna Baza Ofert Pracy, SL2014, Aplikacja Centralna),
  • bieżących zmian wprowadzonych w systemie dziedzinowym PSZ.