Aktualności

Wdrożenia aplikacji do zarządzania dokumentacją archiwalną

Prowadzimy prace związane z wdrożeniem aplikacji Cyfryzacja i Archiwizacja w dwóch powiatowych urzędach pracy. Aplikacja ta umożliwia zarządzanie dokumentacją archiwalną w jednostce przy wykorzystaniu oprogramowania dziedzinowego, z którym wdrażane przez nas rozwiązanie jest ściśle zintegrowane. Aktualnie prowadzone w jednostkach szkolenia z obsługi aplikacji oraz konsultacje wdrożeniowe mają na celu wypracowanie zasad organizacji pracy archiwów zakładowych przy wsparciu przez funkcje dostępne w aplikacji.