Oferta

Bazując na naszych wysokich kompetencjach oraz zdobytym doświadczeniu w ramach realizacji wielu projektów informatycznych oferujemy szeroki wachlarz usług wdrożeniowych i doradczych. Usługi te pozwalają nam na dostarczanie kompleksowego wsparcia w zakresie obsługi całego cyklu projektowego, począwszy od analizy i definicji potrzeb biznesowych Klienta do uruchomienia przetestowanego, funkcjonującego rozwiązania.

 

Wdrożenia

Wdrożenia

W oparciu o posiadane sprawdzone metodyki wdrożeniowe oraz zaangażowanie zespołu skutecznie i bezpiecznie zrealizujemy każdy etap wdrożenia oprogramowania.

Szkolenia

Szkolenia

Mając na uwadze potrzebę wykorzystywania w pełni potencjału stosowanych rozwiązań informatycznych przeprowadzimy profesjonalne szkolenia z obsługi oprogramowania.

Opieka serwisowa

Opieka serwisowa

Zagwarantujemy pełne wsparcie techniczne i merytoryczne dla wdrażanych systemów oferując pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów zoptymalizowaną pod kątem indywidualnych potrzeb, przy zachowaniu odpowiednio krótkiego czasu reakcji.

Doradztwo

Doradztwo

Pomożemy wybrać odpowiednie rozwiązania będące najlepiej dostosowane do wymagań i potrzeb przy równoczesnym uwzględnieniu możliwości inwestycyjnych, by poniesione koszty mogły przełożyć się na wielokrotny zysk z używania efektywnego narzędzia pracy.

Analiza

Analiza

Celnie zdiagnozujemy potrzeby i określimy wymagania funkcjonalne pod kątem budowy rozwiązań informatycznych mających skutecznie realizować wskazane procesy biznesowe.

Integracja systemów

Integracja systemów

Wskażemy możliwości i przygotujemy mechanizmy integrujące systemy i inne istniejące elementy infrastruktury w celu zachowania spójności danych, uproszczenia i zautomatyzowania procesów i wyeliminowania powielania wykonywanych czynności.

Wsparcie produkcji oprogramowania

Wsparcie produkcji oprogramowania

Dostarczymy szereg profesjonalnych usług wspierających proces produkcji oprogramowania pozwalających zagwarantować wysoki poziom jakości i odpowiednią, dopasowaną do potrzeb zamawiającego funkcjonalność tworzonych rozwiązań.