Analiza

Zanim zostanie podjęta decyzja o potrzebie wdrożenia rozwiązania informatycznego konieczne jest zdefiniowanie celu i możliwych wariantów jego realizacji. Poprzez przygotowanie modeli procesów biznesowych, ich analizę i optymalizację możliwe jest wyspecyfikowanie wymagań dla oprogramowania. Zapewniając wsparcie naszych analityków w przygotowaniu tego typu analiz umożliwiamy wskazanie istniejącego rozwiązania, które w pełni lub w części odpowiada wybranemu modelowi lub tworzymy koncepcję, która pozwala na przygotowanie dedykowanego oprogramowania.

Tylko takie podejście zapewni Klientowi dostarczenie rozwiązania w pełni dostosowanego do jego określonych potrzeb i wpłynie na osiągnięcie założonych korzyści biznesowych. Wykonanie analizy przed wdrożeniem pozwoli na uniknięcie zbędnych kosztów związanych z nietrafionym wyborem lub koniecznością dostosowywania oprogramowania na etapie wdrożenia.