Doradztwo

Mnogość i różnorodność oferowanych rozwiązań w obszarze IT niesie za sobą wiele zagrożeń poniesienia przez klienta nieuzasadnionych, nadmiarowych kosztów. Analiza potrzeb biznesowych poprzez określenie i zdiagnozowanie procesów zachodzących firmie pozwala wyznaczyć aktualne potrzeby w zakresie zastosowania rozwiązań informatycznych i zminimalizować ryzyko związane z wyborem rozwiązania niezgodnego z rzeczywistymi potrzebami funkcjonalnymi Klienta.

Ważne jest, by dobierając elementy infrastruktury teleinformatycznej jak i oprogramowanie wybrać takie rozwiązania, które będą realizowały niezbędne funkcje adekwatnie do poniesionych kosztów, a przy tym uwzględnią potencjalny rozwój biznesowy firmy na przestrzeni następnych lat. Firma IN-CA, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i posiadanej szerokiej wiedzy specjalistycznej, gwarantuje pełną fachowość przy doborze optymalnego rozwiązania spełniającego te kryteria.

Ze względu na niewątpliwe zalety Otwartego Oprogramowania staramy się tam, gdzie jest to zbieżne z potrzebami biznesowymi i oczekiwaniami Klienta, proponować jego stosowanie. W wielu zastosowaniach takie rozwiązania są bardziej elastyczne, co najmniej tak samo funkcjonalne jak komercyjne odpowiedniki, a przy tym realnie obniżają koszty wdrożenia i utrzymania systemów tworzonych z ich wykorzystaniem.