Integracja systemów

Mając na uwadze konieczność stosowania wielu różnorodnych narzędzi informatycznych do wspierania różnych obszarów działalności i realizacji odrębnych celów w ramach jednostki istotne jest zapewnienie integracji pomiędzy poszczególnymi użytkowanymi systemami.

 

Projekty integracyjne mogą łączyć dowolną liczbę systemów poprzez dostarczenie mechanizmów umożliwiających wymianę informacji w sposób bezpieczny, ciągły i zgodnie z jednolitymi regułami. Zastosowanie takich mechanizmów zapewnia uzyskanie wysokiego poziomu spójności danych, minimalizuje występowanie błędów ludzkich, ogranicza czas wykonywania działań związanych z koniecznością wprowadzania tych samych danych w kilku aplikacjach.

 

Posiadane przez nasz zespół doświadczenie w zakresie analiz i wdrożeń rozwiązań informatycznych wraz z integracją elementów infrastruktury pozwala nam zaoferować kompleksowe usługi w tym obszarze, zarówno w zakresie integracji systemów użytkowanych wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również w zakresie budowy interfejsów do komunikacji z systemami partnerów biznesowych.