Opieka serwisowa

Niezawodność wdrażanych systemów informatycznych zależy przede wszystkim od wysokiej jakości wsparcia powdrożeniowego. Kluczowym ich elementem jest zapewnienie opieki serwisowej, w ramach której Klient otrzyma szybką i skuteczną pomoc w odpowiedzi na zgłaszane problemy i usterki związane z prawidłowym działaniem użytkowanych rozwiązań.

Doświadczenie i kompetencje posiadane przez nas w zakresie świadczonych usług opieki serwisowej pozwalają nam realizować tego typu zadania na wiele sposób w zależności od indywidualnie określonych potrzeb Klienta.

Pod względem rodzaju świadczonych usług opieki serwisowej możemy wyodrębnić:

  • serwis środowisk systemowych i sieciowych: instalacja, konfiguracja, aktualizacja systemów i urządzeń,

  • serwis środowisk bazodanowych: administracja, aktualizacja, identyfikacja i usuwanie uszkodzeń,

  • konsultacje merytoryczne z zakresu obsługi użytkowanego oprogramowania,

  • obsługa zdalna w formie help-desk z wykorzystaniem różnych kanałów kontaktu z konsultantami.

Powyższe elementy wsparcie serwisowego jesteśmy gotowi dostarczać w różnych modelach współpracy. Współpraca w tym obszarze usług może odbywać się w ramach zawartej krótko lub długookresowej umowy serwisowej, outsourcingu usług lub obsługi incydentalnej jako reakcji na zgłoszone zdarzenie.