Szkolenia

Nawet najlepszy system informatyczny staje się bezużyteczny jeśli jego użytkownicy nie potrafią z jego funkcjonalności efektywnie korzystać. Dobrze przeszkolona w ramach wykorzystywanych narzędzi informatycznych kadra pracownicza będzie w stanie przełożyć koszty wdrożenia systemów na zyski generowane dzięki ich stosowaniu. Mając świadomość oczekiwań Klientów w tym zakresie, firma IN-CA oferuje szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi, a także administrowania systemami informatycznymi.

Wiedza merytoryczna jak i biegła znajomość obsługi aplikacji przez naszych doświadczonych trenerów pozwala nam w pełni elastycznie dostosowywać naszą ofertę szkoleń do nawet najbardziej nietypowych i złożonych potrzeb zgłaszanych przez Klienta. Potrafimy w ciekawy sposób przekazać uczestnikom szkoleń wiedzę z zakresu obsługi aplikacji prowadząc zajęcia w formie prezentacyjnej czy wykładowej. W ramach cyklu zajęć warsztatowych uczestnicy, wykonując wcześniej przygotowane zestawy zadań, skutecznie i bezboleśnie są w stanie nabyć praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami wspierającymi ich w codziennej pracy.

Na potrzeby realizowanych szkoleń posiadamy sprzęt pozwalający nam zgodnie z życzeniem klienta przygotować mobilne laboratorium komputerowe i przeprowadzić szkolenie w dowolnie wybranej lokalizacji. Zajęcia mogą odbywać się w siedzibie Klienta lub w innej wskazanej lokalizacji. Posiadamy także bazę sprawdzonych ośrodków szkoleniowych i konferencyjnych, z którymi dotychczas podjęliśmy współpracę.