Wdrożenia systemów informatycznych

Kompleksowe, profesjonalne wdrożenia systemów informatycznych to wiodąca usługa firmy IN-CA. Nasze kompetencje obejmują wszystkie etapy tego rodzaju projektu od momentu sformułowania wymagań i przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej, przez przygotowanie koncepcji, implementację, aż po uruchomienie przetestowanego i w pełni funkcjonującego rozwiązania, serwis i usługi powdrożeniowe. Uczestnicząc w wielu tego rodzaju projektach zdobyliśmy odpowiednią wiedzę i opracowaliśmy skuteczne metodyki, co pozwala nam dostarczać rozwiązania w pełni dostosowane do zdefiniowanych potrzeb i wymagań naszych Klientów.

W zakres prac, które nasz zespół z powodzeniem realizuje wchodzą:

  • zdefiniowanie potrzeb biznesowych Klienta w stosunku do systemu informatycznego,

  • analiza i projektowanie modelu danych, procesów biznesowych, raportów oraz szczegółowe zdefiniowanie architektury aplikacji i określenie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,

  • implementacja rozwiązania w ramach dostosowania i integracji istniejących aplikacji lub utworzenie od podstaw rozwiązania dedykowanego,

  • migracja danych obejmująca przeniesienie i pielęgnację danych pod kątem uzyskania odpowiedniej ich jakości i struktury,

  • testowanie systemu obejmujące przygotowanie scenariuszy testowych, wykonanie testów jednostkowych, automatycznych i integracyjnych oraz przygotowanie testów akceptacyjnych,

  • tworzenie i utrzymanie dokumentacji i projektowej oraz użytkownika,

  • przygotowanie infrastruktury sprzętowej i platform systemowych,

  • uruchomienie rozwiązania w środowisku produkcyjnym u Klienta,

  • przeprowadzenie szkoleń z zakresu administracji i obsługi aplikacji,

  • usługi powdrożeniowe: wsparcie techniczne i merytoryczne, szkolenia i konsultacje dla użytkowników.

W celu osiągnięcia sukcesu projektu wdrożeniowego oprócz naszego pełnego zaangażowania w przebieg prowadzonych prac stawiamy na ścisłą i efektywną współpracę pomiędzy Klientem a zespołem wdrożeniowym. Wspólnie z Klientem, biorąc pod uwagę jego specyficzne potrzeby i wymagania oraz założenia projektowe, dobieramy optymalną metodykę procesu wdrożenia.