Wsparcie produkcji oprogramowania

W ramach naszych kompetencji dostarczamy wsparcie w procesie produkcji oprogramowania oferując swoje usługi w zakresie:

  • analizy i specyfikacji wymagań – zgromadzimy wymagania docelowych użytkowników, zdefiniujemy zakres problemów, cele produktu, możliwości i ograniczenia realizacji;
  • projektowanie aplikacji – zdefiniujemy modele procesów biznesowych i struktury danych, opracujemy specyfikację funkcjonalną, określimy przepływy danych, zaprojektujemy interfejs użytkownika;
  • przygotowanie dokumentacji – utworzymy dokumentację projektową, opracujemy scenariusze testów, przygotujemy czytelną i zrozumiałą dokumentację dla użytkownika;
  • testowanie aplikacji – przygotujemy i wykonamy szereg testów funkcjonalnych, potwierdzających, regresyjnych czy wydajnościowych, przeprowadzimy testy akceptacyjne niezbędne do odbioru systemu, opracujemy raporty z wynikami testów.