Realizacje

IV kwartał 2016

Przeprowadziliśmy ponad 20 dni konsultacji merytorycznych z obsługi oprogramowania SyriuszSTD dla powiatowych urzędów pracy, głównie na terenie województwa śląskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Wykonaliśmy wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów PSZ.eDOK w dwóch powiatowych urzędach pracy. Jedno z wdrożeń zrealizowane zostało wraz z migracją danych z dotychczas funkcjonującego rozwiązania w jednostce.

Zrealizowaliśmy wdrożenia aplikacji analityczno-raportowej infoKadra2 wspierającej obsługę działań pracowników w trzech powiatowych urzędach pracy oraz wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy zintegrowanego z komponentami Kadry i Płace oprogramowania dziedzinowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie.

listopad 2016

Zrealizowaliśmy w 15 lokalizacjach na terenie całego kraju (Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Olsztyn, Białystok, Warszawa, Łódź, Lublin, Szczecin, Kielce, Zielona Góra, Rzeszów, Wrocław, Kraków, Katowice) szkolenia dla prawie 250 osób z przygotowania sprawozdania finansowego Rb-33 z wykorzystaniem oprogramowania dziedzinowego SyriuszSTD dostępnego w powiatowych urzędach pracy.

III kwartał 2016

Przeprowadziliśmy ponad 50 dni konsultacji merytorycznych z obsługi oprogramowania SyriuszSTD dla powiatowych urzędów pracy, głównie na terenie województwa śląskiego, łódzkiego i dolnośląskiego.

II kwartał 2016

Przeprowadziliśmy ponad 50 dni konsultacji merytorycznych z obsługi oprogramowania SyriuszSTD dla powiatowych urzędów pracy, głównie na terenie województwa śląskiego, łódzkiego i dolnośląskiego.

Wykonaliśmy wdrożenie oprogramowania analityczno-raportowego infoKadra2 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze. Usługa obejmowała instalację i konfigurację oprogramowania oraz szkolenia dla użytkowników.

czerwiec 2016

Zrealizowaliśmy cykl szkoleń grupowych dla ponad 80 specjalistów ds. kadr z powiatowych urzędów pracy. Zajęcia odbyły się w 6 miastach wojewódzkich tj. w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Warszawie, Lublinie, Rzeszowie i dotyczyły aktualnie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej (MPiPS-06, GUS Z-03, GUS Z-05, GUS Z-06) z obszaru danych kadrowych w oprogramowaniu SyriuszSTD.

kwiecień 2016

Zrealizowaliśmy cykl 11 szkoleń grupowych dla ponad 300 pracowników powiatowych urzędów pracy z całego kraju. Konsultacje odbyły się w wybranych miastach wojewódzkich tj. w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu. Szkolenia dotyczyły m.in.:

  • zagadnień związanych z nowymi funkcjonalnościami oprogramowania dziedzinowego SyriuszSTD,
  • uruchomienia elementów integracji w obszarze danych pozyskiwanych z ZUS,
  • obsługi usług elektronicznych urzędów pracy.