Realizacje

marzec - kwiecień 2015

Zrealizowaliśmy cykl 20 szkoleń grupowych dla pracowników powiatowych urzędów pracy z całego kraju. Konsultacje odbyły się w 8 miastach wojewódzkich tj. Gdańsku, Krakowie, Toruniu, Warszawie, Białymstoku, Olsztynie, Lublinie, Rzeszowie. Podczas prowadzonych zajęć szeroko omówione zostały m.in. zagadnienia związane z nowymi funkcjonalnościami oprogramowania dziedzinowego oraz nowe usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia.

I kwartał 2015

Przeprowadziliśmy konsultacje merytoryczne z obsługi oprogramowania dziedzinowego dla powiatowych urzędów pracy na terenie województw łódzkiego i dolnośląskiego.

IV kwartał 2014

Przeprowadziliśmy konsultacje merytoryczne z obsługi oprogramowania dziedzinowego dla kilkudziesięciu powiatowych urzędów pracy na terenie południowej Polski. Konsultacje dotyczyły w szczególności wykorzystania funkcji aplikacji do obsługi nowych form wsparcia obsługiwanych przez urzędy pracy w ramach nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2014 roku oraz wsparcia w zakresie rozpoczęcia pracy w komponentach Kadry i Płace.

Wykonaliśmy także kompleksowe wdrożenia:

  • systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie i Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach,
  • systemu wspierającego obsługę archiwum dokumentów dla Powiatowego Urzędu Pracy Pracy w Sosnowcu i Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie,
  • systemu informacji zarządczej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
  • samorządowej elektronicznej platformy informacyjnej w powiecie cieszyńskim.

wrzesień - październik 2014

Wykonaliśmy wdrożenia pilotażowe systemu wspierającego obsługę archiwum dokumentów w dwóch powiatowych urzędach pracy. Wdrożenie obejmowało prace w zakresie instalacji oraz konfiguracji środowiska wraz z integracją z oprogramowaniem dziedzinowym, cykl szkoleń dla użytkowników systemu oraz szereg konsultacji wdrożeniowych Przeprowadzone konsultacje pozwoliły na:

  • ustalenie zasad użytkowania aplikacji w ramach obiegu dokumentacji archiwalnej w jednostce;
  • wypracowanie skutecznych i wydajnych metod postępowania w procesie digitalizacji dokumentów;
  • optymalizację obsługi skanowania dokumentów;
  • dostosowanie zakresu funkcjonalnego aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkownika.

lipiec - sierpień 2014

Przeprowadziliśmy cykl konsultacji merytorycznych z oprogramowania SyriuszSTD w 29 urzędach pracy na terenie województw: łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego i małopolskiego. Konsultacje dotyczyły w dużej części zmian w pracy urzędu związanych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

czerwiec 2014

Zrealizowaliśmy cykl 19 konsultacji grupowych dla pracowników urzędów pracy z całego kraju. Konsultacje odbyły się w Warszawie, Białymstoku, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Zielonej Górze i dotyczyły m.in. zagadnień związanych z obsługą oprogramowania dziedzinowego w kontekście nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.