Realizacje

II kwartał 2014

Przeprowadziliśmy cykl konsultacji merytorycznych z oprogramowanie SyriuszSTD dla ponad 20 urzędów pracy na terenie województwa łódzkiego i dolnośląskiego.

I kwartał 2014

Zrealizowaliśmy cykl szkoleń dla ponad 300 uczestników z obsługi centralnego systemu analityczno-raportowego CeSAR tworzącego wraz z systemami źródłowymi hurtownię danych dla obszaru rynku pracy. Szkolenia stanowiły jeden z elementów realizacji projektu wykonania, wdrożenia i utrzymania systemu.

2013

Przeprowadziliśmy wdrożenia systemu rejestracji czasu pracy zintegrowanego z oprogramowaniem dziedzinowym używanym przez powiatowe urzędy pracy. Zrealizowaliśmy wdrożenia rozwiązania w Brzesku, Sosnowcu i Łodzi. Zakres prac obejmował instalację i konfigurację urządzeń oraz szkolenie dla użytkowników systemu.

Zrealizowaliśmy cykl szkoleń z obsługi systemu do zdalnej rejestracji dla klientów urzędów pracy. Szkolenia przeprowadzone zostały w jednostkach na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

2012

Uczestniczyliśmy w ogólnopolskich wdrożeniach specjalistycznego systemu wspomagającego realizację statutowych zadań przez wojewódzkie urzędy pracy. W ramach wdrożeń w 8 województwach zrealizowaliśmy pełny cykl szkoleń dla użytkowników systemu.

Wykonaliśmy usługę aktualizacji platformy systemowej SUSE Linux Enterprise Server oraz serwera aplikacji Jboss wraz z instalacją pakietu Jboss ON w 90 powiatowych urzędach pracy.

2011-2013

Przeprowadziliśmy wdrożenia Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej umożliwiającej urzędom pracy, ośrodkom pomocy społecznej, urzędom miast i innym jednostkom administracji samorządowej udostępnianie uprawnionym organom informacji gromadzonych przez jednostki administracyjne w obrębie powiatu. Na przestrzeni tego okresu wykonaliśmy wdrożenia w ponad 50 powiatach w modelach z instalacją systemu w ramach lokalnej infrastruktury oraz w ramach SaaS.

Wykonaliśmy wdrożenia systemu informacji zarządczej dostarczającego narzędzia analityczno-raportowe dla kadry zarządzającej Publicznych Służb Zatrudnienia. Wdrożenia (w tym pilotażowe) obejmowały proces instalacji oprogramowania z wykorzystaniem różnych platform systemowych, integrację z systemem dziedzinowym jednostki oraz cykl szkoleń z obsługi systemu.

Realizowaliśmy wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów w powiatowych urzędach pracy (m.in. Sosnowiec, Polkowice, Krosno Odrzańskie, Pabianice, Opoczno, Nysa, Limanowa, Kalisz, UPPK Kraków) i ośrodkach pomocy społecznej (MOPS w Pile). Dodatkowo w tym okresie świadczyliśmy usługi obsługi serwisowej systemu (helpdesk, obsługa awarii i usług technicznych) oraz uczestniczyliśmy w procesie produkcji oprogramowania (analiza, projektowanie, testowanie, przygotowywanie dokumentacji).

Na potrzeby realizacji usługi Cyfrowe Archiwum Dokumentów wykonaliśmy prace związane z analizą wymagań i integracją systemu zarządzania dokumentami z oprogramowaniem dziedzinowym wykorzystywanym przez jednostki Publicznych Służb Zatrudnienia. Zrealizowaliśmy wdrożenie pilotażowe przygotowanego rozwiązania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrzeszowie.

Przeprowadziliśmy cykl konsultacji merytorycznych z obsługi oprogramowania dziedzinowego wykorzystywanego przez powiatowe urzędy pracy. Konsultacje obejmowały pełen zakres funkcjonalny systemu i wszelkie zmiany implementowane w jego aktualizacjach. Na przestrzeni dwóch lat wykonaliśmy ponad 300 dni konsultacji w ponad 100 jednostkach na terenie całego kraju.

2008-2010

Uczestniczyliśmy w ogólnopolskim wdrożeniu oprogramowania aplikacyjnego SyriuszStd, stanowiącego podstawowe narzędzie informatyczne dla powiatowych urzędów pracy. Nasz zespół realizował pierwsze wdrożenie pilotażowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie, a następnie przeprowadził z sukcesem wdrożenia w 60 jednostkach Publicznych Służb Zatrudnienia na terenie województw śląskiego i łódzkiego.