Realizacje

2006-2008

Realizowaliśmy zadania w zakresie przygotowania nowego oprogramowania aplikacyjnego dla Publicznych Służb Zatrudnienia. Zakres prac dotyczył przygotowania procesu migracji danych z dotychczas używanego systemu, opracowania koncepcji wdrożeń, oraz przygotowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń i certyfikacji dla wdrożeniowców. Uczestniczyliśmy także w pracach analitycznych i projektowych komponentu wspomagającego realizację zadań działów finansowo-księgowych, a także wykonywaliśmy testy w obszarze całego systemu.

2006-2007

Wykonaliśmy wdrożenia systemu dziedzinowego wspomagającego realizację statutowych zadań w powiatowych urzędach pracy w Łodzi, Koninie, Proszowicach i Śremie. Usługa obejmowała instalację środowiska, migrację danych, cykl szkoleń merytorycznych z obsługi systemu oraz obsługę uruchomienia poszczególnych komponentów systemu w ramach konsultacji merytorycznych.