Realizacje

I kwartał 2016

Przeprowadziliśmy ponad 50 dni konsultacji merytorycznych z obsługi oprogramowania SyriuszSTD dla powiatowych urzędów pracy, głównie na terenie województwa śląskiego, łódzkiego i dolnośląskiego.

styczeń 2016

Zrealizowaliśmy cykl szkoleń we Wrocławiu, Warszawie, Rzeszowie i Krakowie dla ponad 50 pracowników powiatowych urzędów pracy na temat nowej wersji metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy.

Przeprowadziliśmy w dziesięciu lokalizacjach (Rzeszów, Białystok, Lublin, Warszawa, Łódź, Gdańsk, Zielona Góra, Poznań, Wrocław, Katowice) szkolenia dla ponad 200 osób z zasad przygotowania danych do obliczenia sprawozdania statystycznego MPiPS-02 - Załącznik 1.

IV kwartał 2015

Wykonaliśmy wdrożenie systemu wspierającego obsługę archiwum dokumentów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach. Wdrożenie obejmowało prace w zakresie instalacji oraz konfiguracji środowiska wraz z integracją z oprogramowaniem dziedzinowym, cykl szkoleń dla użytkowników systemu oraz szereg konsultacji wdrożeniowych.

Wykonaliśmy wdrożenia systemu InfoKadra wspierającego obsługę działań pracowników w czterech powiatowych urzędach pracy oraz wdrożenie rozwiązania do rejestracji czasu pracy zintegrowanego z komponentami Kadry i Płace oprogramowania dziedzinowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

Przeprowadziliśmy kilkanaście szkoleń merytorycznych dedykowanych dla pracowników urzędów pracy, a także 28 dni konsultacji merytorycznych z obsługi oprogramowania SyriuszSTD dla urzędów pracy na terenie województwa śląskiego, łódzkiego i dolnośląskiego.

wrzesień - październik 2015

Zrealizowaliśmy cykl szkoleń z zasad przygotowania danych w oprogramowaniu dziedzinowym SyriuszSTD do rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014. Szkolenia odbyły się we wszystkich miastach wojewódzkich. W szkoleniach wzięło udział prawie 500 pracowników powiatowych urzędów pracy

III kwartał 2015

Wykonaliśmy wdrożenia systemu InfoKadra w wersji 2.2 wspierającego obsługę działań pracowników w kolejnych trzech powiatowych urzędach pracy oraz wdrożenie systemu PSZ.eDOK wspierającego obieg dokumentów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu.

Przeprowadziliśmy kilkanaście szkoleń z obsługi oprogramowania dedykowanych dla pracowników powiatowych urzędów pracy.

II kwartał 2015

Przeprowadziliśmy ponad 60 dni konsultacji merytorycznych z obsługi oprogramowania SyriuszSTD w powiatowych urzędach pracy na terenie województw: łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego i małopolskiego. Konsultacje dotyczyły głównie wprowadzonych zmian w oprogramowaniu dziedzinowym dla urzędów pracy.

Przeprowadziliśmy kilkanaście szkoleń merytorycznych dedykowanych dla grup pracowników powiatowych urzędów pracy m.in. w zakresie zasad przygotowania danych w sprawozdaniach MPiPS-01 - Załącznik 4 i 6 oraz MPiPS-02 - Załącznik 1 pod kątem obliczania wskaźników efektywności działań urzędów pracy.